Beroepsethiek

Als GZ-psycholoog van Praktijk Pruymboom ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging VanPsychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en werk volgens de beroepsethische regels van de LVVP (zie ook beroepscode voor psychologen http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/deberoepscode.html). Deze beroepsvereniging heeft strenge eisen ten aanzien van de deskundigheid en kwaliteit van aangesloten psychologen. Daarnaast beschik ik over Wet BIG registratie. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Praktijk Pruymboom heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor 2022 (pdf). Tevens is de praktijk in 2022 gevisiteerd door LVVP. En als docent is Praktijk Pruymboom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).https://www.crkbo.nl/

Uw rechten en plichten

Als cliënt heeft u recht op een goede behandeling, een duidelijk behandelplan, voldoende informatieen een second opinion. U heeft ook recht op inzage in uw dossier, privacy en inspraak. Daarnaast heeft u ook plichten. Praktijk Pruymboom vraagt cliënten voor de Generalistische basis GGZ bij het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts mee te brengen, waarop duidelijk naam van huisarts en AGB-code huisarts, NAW, verzekeringsnummer, BSN, vermoeden van DSM stoornis, korteomschrijving van de klachten, datum voor aanvang eerste gesprek, is vermeld. Verder is de praktijk wettelijk verplicht om naar legitimatie te vragen. Indien cliënt hier niet expliciet bezwaar tegen maakt, wordt er terug gerapporteerd naar de verwijzend huisarts.

Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door mij, kunt u die in eerste instantie hetbeste met mij zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten). Voor meer informatie wat betreft de beroepscode en klachtenreglement kunt u ook de website van de LVVP raadplegen.

Privacy statement

Registraties

BIG-nummer: 19059498225

AGB zorgverlenerscode: 94008205

AGB praktijkcode: 94057733

KvK: 34332267