Supervisie & training

Supervisie

In de praktijk heb ik ruimte voor het geven van verschillende vormen van supervisie. Dit kan individueel of in groepsverband. Supervisies (gedeeltelijk) via videobellen behoren tot de mogelijkheid. Ik maak hierbij gebruik van een beveiligde verbinding via www.zoom.us.

De volgende supervisies worden door mij verzorgd:

  • Supervisie psychodiagnostiek in het kader van de opleiding tot Gz-psycholoog
  • Supervisie psychodiagnostiek in het kader van het behalen van BAPD voor basispsychologen
  • Supervisie psychodiagnostiek in het kader van de opleiding tot psychotherapeut
  • Supervisie diagnostiek en behandelindicatiestelling als onderhoud

Bij de start van een supervisietraject wordt een supervisiecontract opgesteld met daarin de vastgelegde doelen en afspraken.

In de supervisie diagnostiek staat oa het (psycho)dynamische gedachtengoed centraal, waarbij ik vooral vanuit een multidimensionele visie diagnostiek bedrijf en uitgebreid geschoold ben in de theoriegestuurde profielinterpretatie van diverse onderzoeksinstrumenten, inclusief het gebruik van projectief testmateriaal.

“Ik zag een beetje op tegen het doen van onderzoek. Meer als een verplichting vanuit de GZ-opleiding, maar ik ontdekte dat ik het eigenlijk heel leuk vond om te doen.”

Training

In de praktijk heb ik ruimte voor het geven van verschillende vormen van trainingen. Dit kan in een kleine groep (4-6) of in een groter groepsverband (12-16). Trainingen (gedeeltelijk) via videobellen behoren tot de mogelijkheid. Ik maak hierbij gebruik van een beveiligde verbinding via www.zoom.us.

Trainingen:

  • Psychodiagnostiek
  • Interpersoonlijke psychotherapie
  • Stressmanagement
  • Duurzaam herstel
  • Ontwikkeling professionele identiteit
  • Zelfzorg

Na overleg wordt er een offerte gemaakt, met daarin de vastgelegde doelen en afspraken.

De trainingen zijn ontworpen aan de hand van de zeven stappen methode van Karin de Galan. Deze methode sluit goed aan bij mijn visie dat er veel kennis en ervaring verscholen zit in ons allemaal. Hoe kun je meer aanspraak maken op deze informatie en hoe kun je dit meer toepassen in de praktijk of op de werkvloer? Door middel van het inzetten van ervaringsgerichte oefeningen, kun je dit in de personen naar boven halen, het delen van deze kennis en ervaring aan de groep, met als doel om samen te ontdekken en in te leren zetten in het veranderproces/ontwikkelproces,

Praktijk Pruymboom werkt nauw samen met care4doctors en Psyconnected.