Vergoedingen en tarieven basis-GGZ

Behandeling is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. In 2023 bedraagt het wettelijk eigen risico 385 euro per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoeding.

Praktijk Pruymboom heeft voor 2023 enkel een zorgovereenkomst met Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en De Friesland). Dit betekent dat de behandelingen en diagnostiek vanuit de zorgverzekeraar volledig vergoed worden. De declaratie gaat naar de zorgverzekeraar. Wel dient u voor elke behandeling rekening te houden met uw bijdrage vanuit de verplichte eigen risico (voor 2023 is dit 385 euro). Met andere verzekeraars is er geen zorgovereenkomst afgesloten in 2023. U krijgt via natura polis 50 tot 90% terug van uw verzekeraar. Het overige deel dient u zelf te betalen. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u het marktconforme tarief meestal wel volledig vergoed.

De rekening zal ik bij u persoonlijk innen, bij afsluiting van de behandeling of elke 3 maanden. Ik werk net als alle vergoede psychologen vanaf 1 Januari 2022 volgens het Zorgprestatiemodel. Doorgaans spreken wij af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

Als u een afspraak niet nakomt, kan ik deze niet declareren bij de zorgverzekeraar. Daarom komen de kosten hiervan gedeeltelijk voor uw rekening (no show-tarief). Voor een sessies die niet of korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, hanteer ik een tarief van 50 euro.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg, dan komt u uit op een onverzekerd product (OVP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is in 2023 het tarief 120 euro per sessie van 45 minuten Een verwijzing is dan niet nodig.

Praktijk Pruymboom heeft voor 2024 enkel een zorgovereenkomst met Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland en Achmea Zorgverzekering NV). Met andere verzekeraars is er geen zorgovereenkomst afgesloten in 2024.

In het algemeen geldt dat…

  • Je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ, dit geldt voor ieder kalenderjaar en voor iedere zorgverzekeraar.
  • Het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Mocht je zorgverzekeraar minder uitkeren dan je had verwacht, dan kan ik hier helaas niks aan doen en blijft de betalingsplicht bestaan.
  • Zie voor een volledig overzicht van de tarieven op de tarievenzoeker van de NzA. Een gemiddelde behandeling bestaat uit ongeveer 6-10 consulten, waarvan meestal minimaal twee diagnostiekconsulten.

Als je op de intake komt ga ik er vanuit dat je jezelf hebt ge├»nformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden.  Betalingsvoorwaarden zijn conform de voorwaarden van het Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP).